சென்னையில் மழைக்காலம் -2

Thursday, November 12, 2009

சென்னையில் மழைக்காலம் என்பதை நாம் மழை ஆரம்பிக்கும் முன்பே இங்கு பகிர்ந்து கொண்டோம். தற்போதைய மழையால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளின் பதிவுகள்

0 comments: