கோவா பயணம்

Tuesday, October 6, 2009


சென்னையிலிருந்து என்னுடைய மனைவி,மகன் மற்றும் என்னுடன் அலுவலகலத்தில் பணிபுரியும் நண்பர்களின் குடும்பத்துடன் கோவாவிற்கு செல்வது என்று முடிவானது.

சென்னையிலிருந்து, ஏர் இந்தியா மட்டுமே கோவாவிற்கு நேரிடையாக விமானத்தை இயக்குகிறது. மற்ற விமானங்கள் எல்லாம் பெங்களூர் அல்லது மும்பை வழியாகத்தான் செல்கின்றன. இதனால் பயண நேரம் குறைந்தது 4 முதல் 8 மணி நேரம் ஆகிறது. ஆனால் ஏர் இந்தியாவில் சென்றால் 1.10 மணிகளில் சென்றுவிடலாம்.

இந்த பயண அனுபவதை மேலும் பின்னர் பகிர்ந்து கொள்கிறேன்.

0 comments: