குழந்தைகள் தினம்

Saturday, November 14, 2009


இந்தியர் அனைவருக்கும் குழந்தைகள் தினம் என்பது நவம்பர் 14 என்று நன்றாக தெரியும். ஆனால் உலகம் முழுவதும் குழந்தைகள் தினத்தை நவம்பர் 14 ம் தேதி தான் கொண்டாடுவதாக பலர் நினைத்துக்கொண்டு இருக்கிறார்கள்.

முதலில் உலக குழந்தைகள் தினமே நவம்பர் 14 கிடையாது. உலக குழந்தைகள் தினம் என்பது ஜுன் 1ம் தேதி. ஏன் ஜூன் 1ம் தேதி அன்று உலக குழந்தைகள் தினம் கொண்டாடுகிறார்கள் என எனக்கு தெரியவில்லை. ஒரு வேளை நமது இந்திய குழந்தைகளுக்கு மே மாதம் விடுமுறைகள் முடிந்து ஜூன் மாதத்தில் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் திறப்பதால் இருக்கலாம். உலக குழந்தைகள் தினம் 1955ம் ஆண்டு முதல் தான் கொண்டாட தொடங்கியிருக்கிறார்கள்.

இதுபோலவே பிரபஞ்ச(Universal) குழந்தைகள் தினம் நவம்பர் 20ம் தேதி அன்று கொண்டாடப்படுகிறது.நாம் தான் நேரு மாமாவின் பிறந்த நாளான இன்று(14 Nov) இந்தியாவில் குழந்தைகள் தினமாக கொண்டாடுகிறோம்.

0 comments: