கேமலின் எலன் உருவாக்கும் குழந்தைகள்

Monday, April 4, 2011

குழந்தைகளை உருவாக்கும் பெண்மணி

நாம் பல வாழ்த்து அட்டைகளில் குழந்தைகளின் படங்களை பார்த்து இருப்போம். அது ஏதோ கிராபிக்ஸ் என்று தான் நான் நினைத்து இருந்தேன். ஆனால் இதனை பார்த்த பின்புதான் இப்படியும் செய்வார்கள் என்று தெரிகிறது. நீங்களும் ஆச்சரியபடுவீர்கள்..

இதனை உருவாக்குபவர் கேமலின் எலன்.

0 comments: