எனது முதல் தமிழ் பிளாக் அனுபவம்....

Saturday, September 5, 2009


நானும் எனது முதல் தமிழ் வலையை பிண்ண ஆரம்பிக்க மிகவும் கடினப்பட்டேன். கல்ப்பையின் தமிழ் Tamil kalappai keyboard layout கிடைக்காமல் சில எழுத்துக்களை டைப் செய்வது மிகவும் கடினமாக இருந்தது. அதன் பிறகு கூகுள் உதவியுடன் இதனை பெற்றேன். அதனால் இதனை எனது பக்கத்தில் சேர்த்துள்ளேன்.


1 comments:

Mr.Rain said...

மிக்க நன்றி...