மனிதனும் மிருகமும்

Friday, September 11, 2009

ஏதோ புதியதாக சொல்லப்போகிறேன் என நினைத்து படிக்காதீர்கள்.. மனிதனும் மிருகமும் இப்படியும் இருக்க முடியும் என்பதற்கு இந்த வீடியோவே சாட்சி....

0 comments: